Araş. Gör. BELEMİR ŞULE SAMAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. BELEMİR ŞULE SAMAR

T: (0282) 250 2702

M bssamar@nku.edu.tr

W bssamar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Psikoloji
Ana Bilim Dalı:Uygulamali Psikoloji
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri